Öğrenciler İçin Ders Notu

Dönem Projesi Dersi (Tezsiz YL)
 
E-Turizm Uygulamaları
  
Kültür ve Turizm (yeni)
 
Genel Ekonomi
– Ders anlatım videoları
– Giriş ve Temel Kavramlar (video1, video2, video3, video4)
– Temel Kavramlar (devamı) ve Üretim Olanakları (video5)
– Piyasa Nedir, piyasa karar birimleri (video6)
– Piyasa Çeşitleri (video7, video8)
– Talep nedir, talep ile ilgili kavramlar (video10)
– Talep fonksiyonu, bireysel ve toplam talep (video11)
– Talebe etki eden faktörler (video12)
– Talebin fiyat esnekliği ve talebin gelir esnekliği (video13)
– Talebin çapraz esnekliği (video14)
– Arz nedir, arz ile ilgili kavramlar, arzı etkileyen faktörler (mal yada hizmetin kendi fiyatı) (video15)
– Arz etkileyen diğer faktörler (video16)
– Arz etkileyen diğer faktörler (devam) (video17)
– Arz esnekliği ve arz esnekliğini etkileyen etmenler (video18)
– Piyasa dengesi, tüketici rantı, üretici rantı ve piyasa fiyatının oluşamama durumu (video19)
– Piyasa dengesindeki değişmeler (video20)
– Piyasa dengesindeki değişmeler (devam) (video21)
– Tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler (video22)
– Üretici Dengesi (video23)
– Üretici Dengesi (devam) ve Üretici dengesindeki değişmeler (video24)
– Makro İktisada giriş (video25)
– Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri (video26)
– Milli Gelir (devam) (video27)
– Çarpan ve Hızlandıran (video28)
– İstihdam ve İşsizlik (video29)
– Gelir Dağılımı (video30)
– Enflasyon tanımı ve türleri (video31)
– Enflasyonun etkileri ve anti enflasyonist politikalar (video32)
– Dış Ticaret (video33)
– Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Gelişmişlik (video34) (Son)
(Videoların dosya boyutu biraz büyük olduğundan WiFi bağlantısı ile indirmeniz daha uygun olacaktır. Derslere ait video linki üzerinde farenin sağ butonunu tıklayıp “bağlantıyı/hedefi farklı kaydet”i seçerek video’yu bilgisayarınıza indirip bilgisayarınızda izleyebileceğiniz gibi, bilgisayarınızdan mobil cihazlarınıza göndererek -cep telefonu, tablet vs.- mobil cihazlarınızda da izleyebilirsiniz.)
 
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (TBTK)
Donanım ders anlatım videoları: video1, video2, video3
–  Yazılım ve işletim sistemi ders anlatım videoları:  video1, video2, video3
– MS-Word ders anlatım vidoları: video1, video2, video3, video4 , video5 (3. ve 4.Hafta)
– MS-Excel 2013 Ders Notları (5, 6 ve 7.Hafta) (PDF)
– MS-Excel ders anlatım videoları: video1, video2, video3 
– MS-PowerPoint ders anlatım videoları: video1, video2
– MS-Access ders anlatım videoları: video
– Bilgisayar Ağları, E-mail ve Internet ders anlatım videoları: video
– PowerPoint Uygulama-1 (Bu Bilimsel metni indirerek PowerPoint Sunusuna Dönüştürünüz.) (13.Hafta)
 
Turizmde E-Ticaret Uygulamaları
– Sunum esnasında kullanılacak sunu için sunu örneği (yeni) (Yukarıdaki tüm başlıklar arasınav konularına dahil. Örnek sunuda her iki işletmeye ait ekranlar bir slayta konulmuş. Herbir ekran ayrı slaytlara da konulabilir. Sunum başlangıcı: 18 Nisan 2017, herbir öğrenci bu tarihte sunacak şekilde hazır olsun. Ayrıca sunumlar esnasında derse gelmeyen öğrencilerin her hafta için 5 puanı sunum puanından düşülecek)
 
 Turizm Ekonomisi
– Dersin anlatım videoları konu başlıkları halinde aşağıdadır:
Giriş (video1), (güncellendi)
 
Yönetim Bilgi Sistemleri
 
Web Tasarımı
 Ders anlatım videoları: video1, video2 , video3, video4
1- zip dosyasını kendi bilgisayarınıza indirin ve açın, ardından index.htm yi explorer’da açarak örneği görün.
2- kendi resimlerinizi görüntülemek için benioku dosyası içindeki adımları uygulayın.
1- zip dosyasını kendi bilgisayarınıza indirin ve açın, ardından yatay.htm, dikey.htm ve yatay_dikey.htm dosyalarını ayrı ayrı explorer’da açarak örnekleri görün.
2- kendi resimlerinizi görüntülemek için benioku dosyası içindeki adımları uygulayın.